Nga đã chuyển hơn 710.000 tấn vũ khí đến Syria

Nga đã chuyển hơn 710.000 tấn vũ khí đến Syria

Nga đã chuyển hơn 710.000 tấn vũ khí đến Syria

CHAT FACEBOOK ONLINE